Fotografie vznikly na instantní materiály Impossible a expirované filmy Polaroid. Už samotné použití dobových fotoaparátů zn. Polaroid pro vytvoření této série, byl silný impulz. Používal jsem několik různě starých kamer, každá velmi originálním způsobem sestrojená k fuknci rozložit, naexponovat, následně fotografii nechat projet válečky vtlačující chemii na pozitivní vrstvu. Patinové podání, jaké tyto experimentální filmy vytváří, lze ovlivňovat vlastními technikami. Historický vzhled fotografií je ve své vizuální podobě obdobný ke vzhledu industriálních míst, ten svojí specifickou nedokonalostí přenáší obraz do svojského organického podání.

Od momentu ukončení provozu se do současnosti dochovalo mnoho objektů ve svém reznoucím a surovém stavu, třeba 20-40let, které si příroda hledá cestu zpět a pohlcuje opuštěná lidská místa. Tempo s jakým tato místa nenávratně zanikají a jsou přetvářena na nová, se zrychluje. Okouzlující efekt chemického procesu reagujícího náhodně v okamžité fotografii pomáhá přenést do výsledných obrazů cosi neobyčejného, fascinacinujícího z oněch zón, otevřených i uzavřených pro veřejnost. Malé originály, velikosti kolem deseti centimetrů, podrobně skenuji a zvetšuji na základní velikost 1x1m. Zvětšením se odkrývají detaily okem původně neviděné. Zrnka chemických krystalů, náhodné praskliny v emulzi, skupiny  barevných flíčků tvořících větší barevné celky nebo bublinky vzniklé při chemickém procesu v želatinové vrstvě se zvětšením stávají viditelné a přidávají fotografiím další obrazovou vrstvu.

 
Powered by Phoca Gallery