Pôvod. Intimita. Ticho. Jemné spolužitie. Neobyčajne pôvabná obyčajnosť.
Hodnoty, ktoré nesporne môžeme označiť cnosťami našťastie obklopujú mnohých z nás a myslím, že je dôležité o nich hovoriť. Je však potrebné zvoliť správny jazyk, kľúč k tejto výpovedi.Inštatná fotografia, „polaroid“.
Romantika tohoto archaicky pôsobiaceho, no renesanciu prežívajúceho fotografického procesu vyznieva v cykle Domov zmysluplne a atmosféricky.
Autor zrejme intuitívne a akosi vnútorne pozná správny pomer všeobecnej ľúbivosti na jednej strane a jemnej, miestami až temnej estetiky na strane druhej.
Chápem, ono je ťažké hovoriť o domove, ktorý nám vykreslil detstvo, dnes zastrešuje rodinu a denne funguje ako základný, hodnoty tvoriaci systém bez patetickej saturácie. Ale tento cyklus, vlastne Šimonova práca vôbec, z môjho pohľadu neprekračuje hranice únosnej poetičnosti.
Zároveň som si viac než istý, že pokial bude väčšina nazerať na realitu takouto optikou, môže nám to jedine pomôcť konečne sa aklimatizovať v tejto prekrásnej, nesmierne zaujímavej, no mierne desivej dobe.

David Koronczi
17. septembra 2012
Bratislava

 

Tímto souborem jsem chtěl vyjevit toto posdtatné společenské téma lehkým až malebným způsobem, který by měl v diváku vytvořit pocit vůle pečovat o svůj vlastní domov. Toto se spojuje se zalíbením do instantní fotografie a polaroidu. Soubor vykresluje můj osobní domov, kde jsem od dětství vyrůstal pod vlivem více méně industriáních prvků v prostředí určité poetiky. Tyto vlivy mimo jiné utvořili můj dnešní pohled na industryalno v Kladně.

 
Powered by Phoca Gallery